The Samoan Culture is created from Customs and Traditions and its land taboo. The Samoan had
already been instituted (tofi) in its salutations and dignities amongst the kings, paramount chiefs,
orators, leading young woman(sa’o aualuma) and women(aualuma). The leading young man (sa’o
‘aumaga) and men (‘aumaga); the wives and children, including the daily wears, food, duties, living
quarters and meeting fields, and its language. All these folklores were formalized with RESPECT,
HUMILITY, WISDOM, and VISION and called it the “SAMOAN CULTURE”

Samoa is a very unique country from the rest of the world in its informal and formal language. Formally,
speeches in Samoan language is an oarator’s prize possession. The Samoan orators are privy to share
their secrets in the art of persuasive public speaking. A knowledgeable Samoan in usage of the formal
Samoan language skills in “Lauga Samoa” is like music in the ears of Mount Mata’utia of Salafai(Samoan
proverbial). Lauga Samoa is one of the most important heritages of Samoa that is vanishing gradually.

O Aganu’u a Samoa ua fausia i Tu ma Agaifanua ma ana Tapuafanua. O Samoa o le Atunu’u tofi, ua ma’ea ona tofi ona paia ma mamalu i ona tupu ma tamalii, faleupolu, sa’oaualuma ma aualuma, sa’oaumaga ma ‘aumaga, o faletua ma tausi ma le tinifu (tupulaga). E faapea fo’i i ona lae’i ma taumafa, tiute tauave, maota ma laoa, o malaefono, ma lana gagana. O nei mea uma ua tu’ufaatasi ma fusia i le FA’AALOALO, AVA FATAFATA, TOFA ma le FA’AUTAGA ona faaigoa lea o le “AGANUU a SAMOA”.

E ‘ese ai lava Samoa mai atunuu uma o le lalolagi. I lana gagana lautele a’e maise ai le gagana fa’aaloalo. I tulaga fa’aaloalogia, o le gagana Samoa i lona fa’aaogaina i lauga Samoa o le mitamitaga lea o le Failauga Samoa po’o le Tulafale. E tiu ma fa’asoa mai le sosia i le mana o lauga. E taliga fialogo le mauga o Mata’utia i Salafai i se tagata Samoa e poto i le fa’aaogaina o le gagana fa’aaloalo e pei o “LAUGA SAMOA”. O le tasi lenei o measina o le a mou malie atu.

E mafai ona maua le fesoasoani mo sau lauga e faapitoa i lou mana’o. E mafai fo’i ona maua le tusi o lauga Samoa ua igoa o “SA’AFIAFIGA o le AGANUU ma AGAIFANUA a SAMOA” tusia e Aiono Papaliitele F. Faalataitaua ma Aiono Lei’ataualesa Lolomatauama Peseta. Faafesootai mai le email poo le telefoni. See contact Us.